Praca w teatrze

Liczba ogłoszeń na stronie: 4

Ogłoszenie nr 1

Teatr Narodowy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

RZEMIEŚLNICZKA TEATRALNA KRAWCOWA/RZEMIEŚLNIK TEATRALNY KRAWIEC – DO PRACOWNI KOSTIUMÓW MĘSKICH.

Miejsce pracy: Warszawa

Kandydatką/kandydatem będzie osoba posiadająca doświadczenie w branży krawieckiej teatralnej z co najmniej z 5-letnim stażem.


Wymagane umiejętności:

 • • znajomość kostiumów męskich,
 • • umiejętność odczytywania projektów kostiumów,
 • • dobra organizacja,
 • • zaufanie, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole,
 • • wysoka kultura osobista.

Obowiązki na stanowisku rzemieślniczka teatralna krawcowa / rzemieślnik teatralny krawiec:

 • • szycie kostiumów zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Kierownika pracowni kostiumów męskich lub Kierownika technicznego,
 • • terminowe wykonanie zleconych prac,
 • • wykonanie napraw kostiumów będących w bieżącym repertuarze TN,
 • • na polecenie bezpośredniego przełożonego, Kierownika pracowni kostiumów męskich lub Kierownika technicznego, uczestniczenie w przeglądach kostiumowych oraz próbach generalnych,
 • • znajomość obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu pracowni oraz ich prawidłowa eksploatacja,
 • • uczestniczenie w spisach inwentarzowych w magazynie kostiumowym.

Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe o profilu  krawieckim

Warunki zatrudnienia w wymiarze całego etatu:

 • • 3-miesięczny okres próbny,
 • • po okresie próbnym zatrudnienie na czas określony,
 • • czas nieokreślony.

Wynagrodzenie w wymiarze całego etatu:  

 • • wynagrodzenie zasadnicze w okresie próbnym w wysokości 3850,00 zł (brutto), dodatek stażowy

Czas pracy: 

 • • od poniedziałku do piątku,
 • • praca w godzinach nadliczbowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV na adres: kancelaria@narodowy.pl z dopiskiem: RZEMIEŚLNICZKA TEATRALNA KRWACOWA / RZEMIEŚLNIK TEATRALNY KRAWIEC – DO PRACOWNI KOSTIUMÓW MĘSKICH. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  22 69 20 881, 603 117 221.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie nr 2

Teatr Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko

RZEMIEŚLNIK TEATRALNY MONTAŻYSTA SCENY.

Miejsce pracy: Warszawa

Kandydatem będzie osoba posiadająca doświadczenie w obsłudze technicznej sceny z co najmniej rocznym stażem.Wymagane umiejętności:

 • • znajomość urządzeń scenicznych,
 • • znajomość sposobu montażu i demontażu elementów dekoracji,
 • • znajomość obsługi prób i spektakli teatralnych,
 • • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Obowiązki na stanowisku rzemieślnik teatralny montażysta sceny:

 • • montaż i demontaż elementów dekoracji,
 • • obsługa techniczna prób i spektakli,
 • • transport elementów dekoracji, mebli, rekwizytów z magazynu na scenę i ze sceny do magazynu,
 • • praca na jednej z trzech scen Teatru, zgodnie z przydziałem pracy wynikającym z planu tygodniowego pracy,
 • • załadunek, rozładunek, montaż i demontaż elementów dekoracji poza siedzibą Teatru (występy gościnne).

Wykształcenie: minimum zasadnicze

Warunki zatrudnienia w wymiarze całego etatu:

 • • 3-miesięczny okres próbny,
 • • po okresie próbny zatrudnienie na czas określony,
 • • czas nieokreślony,
 • • przed podjęciem pracy wykonanie badań lekarskich, w tym badania do pracy na wysokości.

Wynagrodzenie w wymiarze całego etatu:  

 • • wynagrodzenie zasadnicze w okresie próbnym w wysokości 3500,00 zł (brutto),
 • • wypracowany dodatek stażowy kandydata.

Czas pracy: 

 • • od wtorku do niedzieli,
 • • praca w godzinach w równoważnym systemie czasu pracy,
 • • praca w godzinach nadliczbowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV na adres: kancelaria@narodowy.pl z dopiskiem: RZEMIEŚLNIK TEATRALNY MONTAŻYSTA SCENY. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 69 20 652 w godzinach 7:00-15:00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, Pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie nr 3

Teatr Narodowy poszukuje

PRACOWNICZKI/PRACOWNIKA DZIAŁU KSIEGOWOŚCI

Miejsce pracy:  Warszawa

Zadania:

 • • kontrola dokumentów przekazywanych do ewidencji księgowej,
 • • dekretacja i księgowanie faktur zakupu usług,
 • • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,
 • • dekretowanie i księgowanie faktur zagranicznych,
 • • ewidencja i analiza kosztów związanych z rozliczeniem dotacji celowych,
 • • ewidencja dokumentów dotyczących zakupu usług niefakturowanych,
 • • ewidencja i analiza rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wymagania:

 • • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • • znajomość aktualnych przepisów ustawy o Vat,
 • • Znajomość programu „Symfonia FK”,
 • • znajomość  MS Office (Excel, Word),
 • • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • • dobra organizacja pracy,
 • • skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji.

Zapewniamy:

 • • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • • samodzielne stanowisko w państwowej instytucji,
 • • szkolenia zewnętrzne,
 • • przyjazną atmosferę pracy.


Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres kancelaria@narodowy.pl 
do dnia 28 stycznia 2022 z dopiskiem: PRACOWNICZKA/PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI .

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, Pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 Ogłoszenie nr 4

Teatr Narodowy poszukuje

PRACOWNICZKI/PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTKI/SPECJALISTY DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW INSCENIZACJI

Miejsce pracy:  Warszawa

Zadania:

 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • • opracowanie tabel amortyzacyjnych i odpisów amortyzacyjnych,
 • • księgowanie faktur zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • • wystawianie dokumentów OT i LT,
  • prowadzenie ewidencji przedmiotów niskocennych w użytkowaniu,
  • rejestrowanie dowodów magazynowych materiałów kalkulowanych do produkcji środków inscenizacji,
  • wycena kart kalkulacyjnych,
  • wycena jednostkowa produkowanych przedmiotów i zakupionych środków inscenizacji,
  • sporządzanie zestawień gotowej produkcji,
  • rozliczenie produkcji pomocniczej,
  • przygotowanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji składników majątkowych,
  • rozliczenie i wycena arkuszy inwentaryzacyjnych,
  • rozliczanie 5-letniej i 10-letniej korekty Vat od środków trwałych,
 • • archiwizowanie dokumentów wynikających z zakresu obowiązków.

Wymagania:

 • • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • • znajomość programu „Symfonia środki trwałe” ,
 • • znajomość MS Office (Excel, Word),
 • • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • • dobra organizacja pracy,
 • • skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji.

Zapewniamy:

 • • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • • samodzielne stanowisko w państwowej instytucji,
 • • szkolenia zewnętrzne,
 • • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres kancelaria@narodowy.pl do dnia 4 lutego 2022 z dopiskiem: SPECJALISTKA/SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW INSCENIZACJI.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, Pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj