Aktualności

Solidarni z Białorusią

Koleżanki i Koledzy
z Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały w Mińsku,

Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej postawy i Waszej wytrwałości w walce o prawdę.
Jesteśmy całym sercem z Wami.
Trzymajcie się!

Dyrekcja i Zespół Teatru Narodowego


Publikujemy list otwarty z dnia 31 sierpnia 2020 – Apel aktorów i pracowników Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały

Drodzy koledzy, aktorzy, reżyserzy, scenografowie, plastycy i muzycy, artyści, pracownicy teatrów dramatycznych i muzycznych, przedstawiciele środków masowego przekazu, organizacje społeczne i instytucje kulturalne całego świata!

Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały wierzy w Waszą solidarność i liczy na Wasze wsparcie.

Jesteśmy „Kupałowcami”:  aktorami i pracownikami Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały – pierwszego i najstarszego teatru Białorusi, który w tym roku obchodzi swoje stulecie.

Jesteśmy Białorusinami.                                                                                                      

Nasz kraj przechodzi przez bardzo trudny okres. Wybory prezydenckie odbyły się z poważnymi naruszeniami i potwierdzonymi faktami fałszowania głosów. Władza, zamiast podjąć dialog, do którego wzywa społeczeństwo, brutalnie dławi opór nieposłusznych.

Ludzie giną, usiłując pokojowo bronić swego życia i wolności, prawdy i sprawiedliwości. Tysiące aresztowanych poddaje się bezprecedensowej przemocy. Dziesiątki osób zaginęły.

Nasz teatr znalazł się w centrum wydarzeń. I w tej chwili jest, podobnie jak cały nasz kraj, w krytycznej sytuacji. Historia ułożyła się tak, że Teatr Kupałowski często okazywał się miejscem, gdzie rozstrzyga się los Białorusi. Tym razem także nie stoimy z boku. Otwarcie wyraziliśmy naszą solidarność z ludem Białorusi.

Dyrektor Naczelny teatru Paweł Łatuszko wspierał nas. Publicznie potępił fałszerstwo wyborcze oraz działania sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych za brutalne rozbicie pokojowych manifestacji. Reakcja państwa była natychmiastowa: Ministerstwo Kultury Białorusi postanowiło zwolnić Pawła Łatuszkę. Na znak solidarności, artyści i pracownicy teatru masowo złożyli wypowiedzenia w ślad za dyrektorem. Uważamy za niemoralne i niedopuszczalne, abyśmy mieli w takiej sytuacji występować na scenie narodowej. W tej chwili Paweł Łatuszko jest członkiem Rady Koordynacyjnej opozycji, ustanowionej w celu pokojowego przekazania władzy. Otrzymuje groźby.

Nowego dyrektora teatru mianowano niezwłocznie. Bezzwłocznie też zamknięto teatr z nagle powstałej przyczyny „napraw sanitarnych”, po czym zaprzestano pracy na polecenie nowej dyrekcji. Od kilku dni nie wolno nam wejść do budynku teatru. W środku znajdują się służby bezpieczeństwa, a telewizja państwowa nadaje upokarzające nas reportaże, próbując szargać dobre imię teatru.

Przedstawiciele obecnych władz pozwalają sobie publicznie mówić o nas pogardliwym tonem, nazywając nasze deklaracje „fake news” i proponując nam, abyśmy wyjechali zarabiać pieniądze do Ameryki.

Nie znamy naszego dalszego losu. W tym momencie w kraju trwają aresztowania i prześladowania ludzi czynnie  broniących swoich praw.

Żądamy:

  • Uwolnienia wszystkich uwięzionych i zatrzymanych z powodów politycznych w czasie kampanii wyborczej i związanych z nią pokojowych działań.
  • Śledztwa w sprawie wszystkich przypadków stosowania przemocy wobec osób protestujących i przypadkowych. Wszczęcia postępowania karnego wobec urzędników organów porządku publicznego, którzy nadużyli swej władzy.
  • Dopuszczenia przedstawicieli mediów, adwokatów i lekarzy do wszystkich zatrzymanych.
  • Zaprzestania nacisku na pracowników, którzy uczestniczą w pokojowych protestach i wyrażają swe obywatelskie poglądy.
  • Przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich z nową Centralną Komisją Wyborczą i z dopuszczeniem niezależnych obserwatorów z kraju i zagranicy.

Zwracamy się do wszystkich, w nadziei na wsparcie i solidarność. Bardzo chcemy ochronić Teatr im. Janki Kupały, nasz dom.

Będziemy wdzięczni za rzetelne sprawozdania medialne z zachodzących teraz wydarzeń; jesteśmy gotowi w tym pomóc. Będziemy też wdzięczni za wszelkiego rodzaju pomoc organizacji publicznych i kolegów z całego świata – Wasze wsparcie jest teraz dla nas bezcenne.

Wszystkimi siłami walczymy o naszą wolność.

Nie mamy broni. Naszą bronią jesteśmy my sami.

Świat musi wiedzieć.

Niech żyje Białoruś. Niech żyje Teatr Kupałowski. Niech żyją wiecznie.

 

(Tłumaczenie na język polski: Teatr Narodowy)
Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały w Mińsku, sierpień 2020.
Fot. – materiał Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj