Aktualności

Komunikat: informacja o ochronie danych osobowych

 1. Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązywać zacznie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Prosimy o zapoznanie się podstawowymi informacjami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Teatr Narodowy.

 2. 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od odwiedzających stronę internetową www.narodowy.pl jest Teatr Narodowy w Warszawie.

 3. 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba ABI/IODO, z którą można się kontaktować pod adresem iodo@narodowy.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru.

 4. 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania, usunięcia, przeniesienia lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 5. 4. W każdej chwili osobie udostępniającej swoje dane osobowe, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

  W związku z RODO zostały uaktualnione Regulaminy Teatru Narodowego Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów oraz Regulamin dotyczący sprzedaży online.

 6. Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Narodowym w Warszawie:

  1)      § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba ABI/ODO, z którą można kontaktować się pod adresem iodo@narodowy.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru”.

  2)      § 12 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania”.

  3)      do § 12 wprowadza się ust. 6 w następującym brzmieniu: „Kupujący ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania”.

  4)      do § 12 wprowadza się ust. 7 w następującym brzmieniu: „W każdej chwili, Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy)”.

   

  Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online:

  1)      § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba ABI/ODO, z którą można kontaktować się pod adresem iodo@narodowy.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru”.

  2)      § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniana, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania”.

  3)      do § 11 wprowadza się ust. 6 w następującym brzmieniu: „Kupujący ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania”.

  4)      do § 11 wprowadza się ust. 7 w następującym brzmieniu: „W każdej chwili, Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy)”.

 7. Pełne teksty Regulaminów →

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj