Announcements

Liczba ogłoszeń na stronie: 1

 

 

Ogłoszenie nr 1

Teatr Narodowy
00-077 Warszawa, plac Teatralny 3
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego

SAMOCHODU OSOBOWEGO

Przetarg odbędzie się 02.06.2022 roku, o godz. 10:15 w budynku technicznym Teatru Narodowego, przy ul. Wierzbowej 3.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego: AUDI A6 quattro 3.0 TFSI
Rok produkcji: 2014 
Numer rejestracyjny: WI 5670 W
Przebieg: 242000 km

Cena wywoławcza: 56600,00 zł brutto
Wysokość wadium: 5660,00 zł  

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Teatru Narodowego do dnia 01.06.2022 roku.
Bank BGK Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7
Nr konta: 02 1130 1017 0020 1460 3420 0011


Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na konto bankowe, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie musiał dokonać zapłaty ceny w terminie 7 dni na konto podane na fakturze.

Samochód zostanie wydany oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, po wpłynięciu środków na konto bankowe Teatru Narodowego.


Oferty
należy składać w Kancelarii Głównej Teatru Narodowego, wejście od strony ul. Wierzbowej, portiernia „A”, pok. 1.27 b w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO” do dnia 02.06.2022 roku, do godz. 10:00.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Sprzedawany samochód można oglądać 30.05.2022 roku oraz 31.05.2022 roku, w godz. 10:00–12:00 w Teatrze Narodowym.

Wszelkich informacji na temat w/w środka trwałego udzieli P. Krzysztof Krupa, tel. (22) 69 20 845 lub tel. kom.: 602 506 876.

 

 

 

 

 

 

 

 • Solidarity with Ukraine

  The ensemble of the National Theatre stands in solidarity with the Ukrainians who are fighting for the independence of their homeland.

 • MARY STUART

  Grzegorz Wiśniewski returns to the classic drama about human passions interwoven in a ruthless machinery of history and intrigue. 

 • MÜNCHHAUSEN FOR ADULTS

  Maciej Wojtyszko directs his own play about Baron von Münchhausen, a famous adventurer and swindler.

 • TWELFTH NIGHT, OR WHAT YOU WILL

  Complicated love intrigues and music. Piotr Cieplak directs Twelfth Night, or What You Will, one of Shakespeare's most important comedies.

 • THE CASTLE

  A stage adaptation of the unfinished novel by one of the most important writers of the 20th century, Franz Kafka, directed by Paweł Miśkiewicz.

 • PICNIC AT HANGING ROCK

  The new theatrical version of the Australian prose classics directed by Lena Frankiewicz. In the role of Mrs Appleyard – Ewa Wiśniewska.

 • SNAKE SKIN

  Artur Urbański directs his own play which main character is Ruth Berlau, one of Bertolt Brecht's closest associates and life companions.


 • SNOW

  Staging of the Young Poland movement modernist drama by Stanisław Przybyszewski – Snow directed by Anna Gryszkówna.


 • THREE SISTERS

  One of the most important play in the world drama canon: Three Sisters by Anton Chekhov directed by Jan Englert.


 • AUTUMN SONATA

  A theatrical version of the famous film by Ingmar Bergman directed by Grzegorz Wiśniewski. Danuta Stenka as Charlotte.

 • MOTHER JOAN OF ANGELS

  How does evil arise that we do not understand?Mother Joan of Angles by Iwaszkiewicz directed by Wojciech Faruga. 

 • The National Theatre at Google Cultural Institute

  Virtual exhibition 250 Years of  Teatr Narodowy (National Theatre of Poland) is available online at Google Cultural Institute!

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj