Praca w teatrze

Liczba ogłoszeń na stronie: 1

Ogłoszenie nr 1

Teatr Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko

 RZEMIEŚLNIK TEATRALNY MONTAŻYSTA SCENY

Kandydatem będzie osoba posiadająca doświadczenie w obsłudze scenicznej z co najmniej rocznym stażem.

Wymagane umiejętności:

• znajomość urządzeń scenicznych;
• znajomość sposobu montażu i demontażu elementów dekoracji;
• znajomość obsługi prób i spektakli teatralnych.

Obowiązki na stanowisku rzemieślnik teatralny montażysta sceny:

• montaż i demontaż elementów dekoracji;
• obsługa techniczna prób i spektakli;
• transport elementów dekoracji z magazynu na scenę i ze sceny do magazynu;
• praca na jednej z trzech scen Teatru zgodnie z przydziałem pacy wynikającym z tygodniowego planu pracy;
• załadunek i rozładunek elementów dekoracji, rekwizytów, itp. na samochód ciężarowy w związku z wyjazdami gościnnymi Teatru;
• montaż i demontaż elementów dekoracji poza siedzibą Teatru (występy gościnne).

Uprawnienia: 

• uzyskana zgoda do pracy na wysokości;
• po okresie próbnym Teatr skieruje na dodatkowe szkolenia celem uzyskania uprawnień wynikających z konieczności obsługi urządzeń scenicznych.

Wykształcenie: minimum zasadnicze

Warunki zatrudnienia w wymiarze całego etatu:

• 3 miesięczny okres próbny
• po okresie próbny zatrudnienie na czas określony 12 miesięczny
• czas nieokreślony

Wynagrodzenie w wymiarze całego etatu:  

• wynagrodzenie zasadnicze w okresie próbnym w wysokości 2800,00 zł
• wynagrodzenie zasadnicze po okresie próbnym w wysokości 3100,00 zł
• dodatek stażowy

Zatrudnienie: od 16 września 2019 r.

Czas pracy: 

• od wtorku do niedzieli
• praca w godzinach w równoważnym systemie czasu pracy

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV na adres:  kancelaria@narodowy.pl z dopiskiem: MONTAŻYSTA DEKORACJI. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 797 427 314, 22 6920773

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, Pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj