Company

Dyrekcja

Krzysztof Torończyk  dyrektor
Jan Englert dyrektor artystyczny 
Zbigniew Kośka zastępca dyrektora ds. technicznych
Jadwiga Wieczorek główna księgowa

Tomasz Kubikowski kierownik literacki

Samodzielne stanowiska

Elżbieta Piwowarczyk główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Anna Piechocka radca prawny
Halina Jezierska specjalista, inspektor BHP

Sekretariat dyrekcji

Ewa Lisiecka sekretarka

Dział spraw osobowych

Renata Jarząbek kierownik
Lidia Klusek główny specjalista
ds. osobowych

kancelaria i archiwum zakładowe
Piotr Bussold specjalista ds. kancelarii
Małgorzata Jankowska specjalista
ds. kancelarii i archiwum zakładowego

Pion finansowo-księgowy

Anna Hanc zastępca głównego księgowego ds. planowania i finansów
Maria Kurowska
zastępca głównego księgowego ds. księgowości

dział księgowości
Krystyna Borkowska główny specjalista ds. środków trwałych i środków inscenizacji
Angelika Jadacka starsza księgowa
ds. księgowości materiałowej
Katarzyna Jabłońska specjalista ds. księgowości materiałowej
Barbara Roszcinalska główny specjalista ds. księgowości finansowej

dział planowania i finansów
Iwona Kotwica główny specjalista
ds. rozliczeń finansowych
Małgorzata Nowecka główny specjalista
ds. płac
Małgorzata Rożek główny specjalista
ds. płac

Zespół ds. komunikacji i marketingu

Małgorzata Szum główny specjalista ds. komunikacji
Monika Mokrzycka-Pokora główny specjalista ds. komunikacji i marketingu
Zbigniew Lisiecki 
specjalista ds. komunikacji i marketingu

Dział literacki

Paweł Płoski kierownik
Marcin Rochowski specjalista ds. biblioteki i wydawnictw
Dorota Semenowicz specjalista ds. wydawnictw
urlop macierzyński
Ksenia Lebiedzińska specjalista ds. wydawnictw
Michał Smolis specjalista ds. archiwum artystycznego

Dział organizacji pracy artystycznej

Beata Polkowska kierownik, główny specjalista ds. praw autorskich
Ewelina Czarnocka główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej

Dział impresariatu

Adriana Lewandowska kierownik
Ewa Kwiecień zastępca kierownika

Dział promocji i organizacji widowni

Anna Pękala kierownik
Edyta Gościniewicz zastępca kierownika
Hanna Zoll zastępca kierownika
ds. promocji

zespół ds. promocji i marketingu
Bogusława Chybińska główny specjalista ds. promocji
Hanna Szustak specjalista ds. marketingu

zespół ds. organizacji widowni
Olga Basaj specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Alicja Grela-Salman specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Edyta Kilimon specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Sonia Kulisiewicz specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Wiesława Zawadzka specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów

Dział administracji

Bogusław Kołodziejczyk kierownik
Tomasz Kruczkowski zastępca kierownika, IOD, administrator systemu teleinformatycznego

zespół ds. konserwacji i remontów
Ryszard Sadowski główny specjalista
ds. konserwacji i remontów
Zbigniew Romańczuk konserwator
Robert Winiarski konserwator
Tomasz Rosa pracownik gospodarczy

zespół ds. administracji
Bożena Lewandowska specjalista
ds. administracji
Renata Konik specjalista
ds. administracji
Beata Barbarska
operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Mariola Białobrzeg operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Barbara Godlewska operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Anna Kukulska pracownik gospodarczy, starsza porządkowa
Monika Ciecierska recepcjonistka
Jadwiga Gołębiewska recepcjonistka
Marianna Gołębiewska recepcjonistka
Beata Kwiatkowska recepcjonistka
Wojciech Kupczyk recepcjonista
Stefan Piekarski recepcjonista
Marianna Smolarek recepcjonistka
Andrzej Wasilewski recepcjonista
Andrzej Wielądek recepcjonista
Bogdan Wojdak recepcjonista

zespół ds. konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Edward Kusy główny specjalista ds. zabezpieczenia instalacji i urządzeń sanitarnych
Dariusz Rędaszka starszy mistrz w zespole konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Stanisław Kolenko monter urządzeń i instalacji sanitarnych
Stanisław Zienkowicz monter-konserwator instalacji i urządzeń sanitarnych

zespół ds. zabezpieczenia elektrycznego
i automatyki
Krzysztof Wielądek główny specjalista
ds. zabezpieczenia elektrycznego
Daniel Szustak starszy mistrz zespołu zabezpieczenia elektrycznego i automatyki
Sławomir Rybak mistrz zespołu elektryków 
Tadeusz Migda starszy monter elektryk
Roman Duda monter elektryk


Pion techniczny

Wojciech Wągrodzki główny specjalista
ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
Marta Poluszczyk główny specjalista ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych, pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej
Piotr Ruszkowski główny specjalista ds. prewencji przeciwpożarowej
Tomasz Jończyk specjalista ds. obsługi technicznej

Dział zaopatrzenia

Krzysztof Krupa kierownik
Hanna Gdak zastępca kierownika
Wojciech Kisiołek kierownik magazynu
Ewa Krejner magazynier
Iwona Malinowska specjalista ds. zaopatrzenia

kierowcy
Marek Gdak kierowca
Jacek Mainhart kierowca
Leszek Olko kierowca


Zespół obsługi scenicznej

Leszek Orzechowski główny specjalista ds. obsługi scenicznej

charakteryzatorzy
Joanna Konarska starszy mistrz  charakteryzator
Katarzyna Roguska rzemieślnik teatralny – charakteryzator
Dorota Tomaszewska-Sybilska rzemieślnik teatralny – charakteryzator
Eleonora Wojtulewicz rzemieślnik teatralny – charakteryzator perukarz
Beata Mrozek rzemieślnik teatralny – charakteryzatorz perukarz

garderobiane
Agnieszka Piesio starszy mistrz
garderobiana
Jolanta Bisek rzemieślnik teatralny – garderobiana
Małgorzata Haduch-Musoelianc
rzemieślnik teatralny – garderobiana
Elżbieta Kałamańska rzemieślnik teatralny – garderobiana
Katarzyna Kłosowska rzemieślnik teatralny – garderobiana
Małgorzata Kubica rzemieślnik teatralny – garderobiana
Agata Pawłowicz rzemieślnik teatralny – garderobiana
Aneta Rokicka rzemieślnik teatralny – garderobiana
Ewa Sasin rzemieślnik teatralny – garderobiana

rekwizytorzy
Jacek Czuba starszy mistrz rekwizytor
Marcin Komorski mistrz rekwizytor
Wiesław Korneluk mistrz rekwizytor
Tomasz Zawadzki mistrz rekwizytor
Maciej Łukaszek rzemieślnik teatralny – rekwizytor
Dariusz Osiadacz rzemieślnik teatralny – rekwizytor
Leszek Paluch rzemieślnik teatralny – rekwizytor

montażyści i tapicerzy sceny
Robert Koseski starszy mistrz montażysta dekoracji
Wojciech Wawer starszy mistrz montażysta dekoracji
Jacek Wiśniewski starszy mistrz montażysta dekoracji
Sławomir Łoszewski starszy mistrz tapicer
Zbigniew Olędzki mistrz montażysta dekoracji
Piotr Żarnowiecki mistrz montażysta dekoracji
Marek Burzyński mistrz tapicer
Paweł Bałda rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Tomasz Dąbrowski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Adrian Gaworski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Michał Gdak rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Wiesław Grajda rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Waldemar Kowalski rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Wojciech Mantewka rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Piotr Martyniak rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Krzysztof Nowicki rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Bartłomiej Szymański rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji
Zbigniew Tyliński
rzemieślnik teatralny – montażysta dekoracji

pomoce sceniczne
Krystyna Grysińska pomoc sceniczna
Barbara Kamionek pomoc sceniczna
Kinga Wiśniewska pomoc sceniczna

Zespół oświetlenia scenicznego

Zbigniew Szulim główny specjalista ds. oświetlenia scenicznego

realizatorzy światła
Bartłomiej Kaczalski starszy mistrz realizator światła
Łukasz Obuch-Woszczatyński starszy mistrz realizator światła
Dariusz Wieczorek starszy mistrz realizator światła
Bartosz Bil realizator światła
Kacper Bobylak realizator światła
Janusz Brodacki realizator światła
Adam Jakubowski realizator światła
Krzysztof Łukasz Stefan realizator światła 
Kamil Wielądek realizator światła

Zespół obsługi i konserwacji mechaniki scenicznej

Wojciech Hulewicz główny specjalista
ds. obsługi urządzeń scenicznych

operatorzy
Sławomir Rudaś starszy mistrz operator urządzeń scenicznych
Michał Kołtun operator urządzeń scenicznych

mechanicy
Leszek Przybyliński starszy mistrz mechanik
Marek Stępniewski starszy mistrz mechanik
Sławomir Śmigielski starszy mistrz mechanik
Włodzimierz Zbroja monter mechanik urządzeń scenicznych

Zespół nagłośnienia scenicznego

Mariusz Maszewski główny specjalista ds. nagłośnienia scenicznego

realizatorzy dźwięku
Maciej Rybicki starszy mistrz realizator dźwięku
Marek Wojtulanis starszy mistrz realizator dźwięku
Rafał Barański realizator dźwięku
Piotr Gos realizator dźwięku
Marcin Kotwa realizator dźwięku

realizatorzy video i filmu
Mariusz Chałubek realizator video i filmu
Marek Szymański realizator video i filmu / realizator dźwięku
Paweł Woźniak realizator video i filmu

Zespół pracowni dekoracji

Julia Cieślak główny specjalista, kierownik zespołu pracowni dekoracji

pracownia mechaniczno-ślusarska
Edmund Kwiatkowski kierownik pracowni
Andrzej Gajewski starszy mistrz spawacz
Andrzej Niewiadomski starszy mistrz ślusarz
Zbigniew Ballner mistrz ślusarz-spawacz
Dawid Kosiorek mistrz ślusarz
Ryszard Sroka specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz-spawacz

pracownia modelatorsko-malarska
Jarosław Wyszyński kierownik pracowni
Kazimierz Kubacz starszy mistrz malarz
Marek Laudański starszy mistrz modelator
Małgorzata Bobylak mistrz modelator
Agnieszka Sapińska mistrz modelator
Iwona Śliwonik mistrz malarz
Kinga Nowicka specjalista rzemiosł teatralnych – modelator

pracownia stolarska
Grzegorz Jończyk kierownik pracowni
Ryszard Caryk starszy mistrz stolarz
Mariusz Fluks mistrz stolarz
Piotr Piwowarski mistrz stolarz
Krzysztof Madejak rzemieślnik teatralny
– stolarz

pracownia tapicerska
Sylwester Bożym kierownik zespołu
Marcin Sobczyk rzemieślnik teatralny – tapicer

Zespół pracowni kostiumów

Anita Trzaskowska kierownik techniczny

szewc teatralny
Adam Bogusz mistrz szewc

pracownia kostiumów damskich
Anna Urbańska kierownik pracowni
Joanna Grzelak zastępca kierownika pracowni, krojcza
Edyta Gadawska mistrz krawcowa
Katarzyna Jacyniewicz mistrz krawcowa
Mariola Kosim mistrz krawcowa
Jolanta Łukaszek mistrz krawcowa

pracownia kostiumów męskich
Kazimierz Puchalski kierownik pracowni
Mirosław Wroński zastępca kierownika pracowni, krojczy
Katarzyna Czerwińska mistrz krawcowa
Elżbieta Osiadacz mistrz krawcowa
Sławomir Sęk mistrz krawiec
Grzegorz Tracz mistrz krawiec

magazyn kostiumów, mebli i rekwizytów
Urszula Janek kierownik magazynów

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj