Sprzedaż i rezerwacja biletów

Sprzedaż online

Bilety można kupić, korzystając z naszego systemu sprzedaży online. To jest najszybszy sposób.

Aby kupić bilet online można użyć przycisków „Kup bilet” znajdujących się w serwisie internetowym Teatru Narodowego lub przejść bezpośrednio do systemu sprzedaży online Teatru, który znajduje się pod adresem bilety.narodowy.pl →

Zwracamy uwagę, że zgodnie z §5 pkt 1 Regulaminu sprzedaży biletów online  w Teatrze Narodowym oraz  zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

Kasy biletowe

Zapraszamy do naszych kas biletowych:

Kasa główna przy Placu Teatralnym 3

• czynna od wtorku do soboty w godzinach 11:00–14:30 oraz 15:00–19:00
• w niedzielę czynna w godzinach 16:00–19:00 lub na dwie godziny przed rozpoczęciem przedstawienia, o ile przedstawienie jest grane wcześniej

Kasa przy ulicy Wierzbowej 3

 • • czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem

Rezerwacja biletów

Zapraszamy do telefonicznej rezerwacji biletów pod numerami:

22 69 20 604, 22 69 20 664

 • • od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00
 • • w sobotę w godzinach 11:00–19:00
 • • w niedzielę w godzinach 16:00–19:00

Warunkiem dokonania rezerwacji jest ustalenie terminu wykupienia zarezerwowanych biletów. Rezerwacje niewykupione w określonym terminie są anulowane. W dniu spektaklu nie prowadzimy rezerwacji biletów. Możliwy jest wtedy zakup biletów w kasie lub zakup biletów online.

Trzy rodzaje rezerwacji biletów:

• rezerwacja indywidualna: od 1 do 10 miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 dni przed spektaklem, za wyjątkiem organizowanych przez Teatr akcji specjalnych
• rezerwacja grupowa: od 10 miejsc do 59% procent miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 dni przed spektaklem, za wyjątkiem organizowanych przez Teatr akcji specjalnych
• rezerwacja całej widowni: od 60% miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą spektaklu. Obowiązują wówczas wyłącznie bilety pełnopłatne. Nie dotyczy premier i wydarzeń specjalnych.

Płatności przelewem

Jeśli zdecydują się Państwo na płatność przelewem, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy o przesłanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl

Numer konta dla widzów płacących przelewem (nie dotyczy sprzedaży online):  
Bank Gospodarstwa Krajowego
83 1130 1017 0020 1460 3420 0008

W przypadku płatności przelewem należność winna wpłynąć na konto Teatru najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu. W tytule przelewu należy podać dane rezerwującego: imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz numer rezerwacji. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

Odbiór zarezerwowanych biletów

Po wykup i odbiór zarezerwowanych biletów zapraszamy do kas biletowych najpóźniej na pół godziny przed spektaklem. Bezpośrednio przed rozpoczęciem spektaklu kasjer w pierwszej kolejności zajmuje się realizacją rezerwacji oraz sprzedażą biletów i wejściówek na bieżące wydarzenie.

Zwrot biletów zakupionych w kasach Teatru, online lub opłaconych przelewem

  • • Zwrot należności za bilety kupione w kasach jest możliwy jedynie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury zakupu oraz zakupionego biletu.
  • • zwrot biletów indywidualnych – najpóźniej do godziny 14:00 w dniu spektaklu, za wyjątkiem niedziel, kiedy zwrot jest możliwy najpóźniej w sobotę do godziny 14:00.
  • • zwrot biletów grupowych  (10 i więcej) kupionych na jeden spektakl możliwy jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed spektaklem.
  • • zwrot biletów zakupionych online oraz zwrot biletów w ramach zakupu całej widowni (60% miejsc i więcej) nie jest możliwy.
  • • zwrot należności za bilety opłacone przelewem, dokonywany jest wyłącznie w tej samej formie (nie dotyczy biletów kupionych online).

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom (do 26 roku życia), nauczycielom, osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom oraz osobie niepełnosprawnej, która może zająć miejsce numerowane na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilety grupowe

Rezerwacja grupowa obejmuje co najmniej 10 miejsc na jeden spektakl w tym samym terminie.

Bilety grupowe dla młodzieży szkolnej

 • Jeżeli grupa młodzieży szkolnej liczy 10 osób, opiekunowi tej grupy przysługuje bilet w cenie 15 zł.

Bilety na wolne miejsca (wejściówki)

 • • Wejściówki są dostępne w kasach teatru na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Na spektakle odbywające się na scenie przy Wierzbowej oraz na scenie Studio jedna osoba może kupić maksymalnie dwie wejściówki.
 • • Studentom państwowych szkół artystycznych przysługują specjalne wejściówki w cenie 15 zł na wszystkie spektakle Teatru Narodowego. Przy zakupie należy okazać dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.
 • • Pierwszeństwo w zakupie wejściówek przysługuje: pracownikom Teatru Narodowego, pracownikom innych teatrów, członkom ZASP, osobie niepełnosprawnej, która może zająć miejsce numerowane na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.

Teatr dla seniorów | Teatr dla studentów

Seniorzy (emeryci, renciści oraz osoby, które ukończyły 65 lat) oraz studenci (do 26 roku życia) mogą kupować bilety w cenach promocyjnych na wybrane przedstawienia z naszego comiesięcznego repertuaru.
Informacje o spektaklach objętych promocją w danym miesiącu są ogłaszane na stronie internetowej Teatru www.narodowy.pl, można je znaleźć także na drukach udostępnianych przed kasą główną przy Placu Teatralnym 3.  
Aby skorzystać z promocji, wystarczy przy rezerwacji powołać się na hasło – odpowiednio: TEATR DLA SENIORÓW lub TEATR DLA STUDENTÓW, a przy odbiorze biletów przedstawić dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument przysługują 2 bilety w cenach promocyjnych. Bilety są dostępne w sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez rezerwację telefoniczną (nie są dostępne w systemie sprzedaży online).

Teatr bez barier

System dla niedosłyszących

Sala Bogusławskiego wyposażona jest w system elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie. Umożliwiają one osobom niedosłyszącym indywidualny odsłuch akcji scenicznej. Słuchawki do indywidualnego odsłuchu można wypożyczyć u pracowników Obsługi Widowni.
Instalacja systemu możliwa była dzięki dofinansowaniu z funduszu PFRON.

Miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich

Sala Bogusławskiego i scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu zapewnienia przez Teatr komfortu odbioru przedstawienia prosimy o poinformowanie o planowanej wizycie pod numerami telefonów 22 69 20 604, 22 69 20 664 lub mailowo na adres: pomoc_bilety@narodowy.pl.

Osobie niepełnosprawnej, która nie może zająć miejsca numerowanego na widowni oraz jej opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletu w cenie wejściówki. Osobie niepełnosprawnej, która może zająć miejsce numerowane na widowni oraz jej opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych.   


Uwaga: Spektakle rozpoczynają się punktualnie. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

 

Pełny tekst Regulaminu sprzedaży online

Pełny tekst Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj