Sprzedaż i rezerwacja biletów, vouchery

Sprzedaż i rezerwacja biletów
(wyciągi z Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów oraz z Regulaminu dotyczącego sprzedaży online – obowiązujących od 27.11.2019)

UWAGA – poniżej w dokumentach PDF znajdują się:

pełny tekst Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów w Teatrze Narodowym w Warszawie – obowiązuje od 27.11.2019
pełny tekst Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online – obowiązuje od 27.11.2019
przykładowy formularz zamówienia biletów grupowych
przykładowy formularz zamówienia biletów z dofinansowaniem

Sprzedaż online

Bilety można kupić, korzystając z systemu sprzedaży online. To jest najszybszy sposób.

Aby kupić bilet online można użyć przycisków „Kup bilet” znajdujących się w serwisie internetowym Teatru Narodowego lub przejść bezpośrednio do systemu sprzedaży online Teatru, który znajduje się pod adresem bilety.narodowy.pl →. Do każdego biletu zakupionego online będzie doliczana prowizja z tytułu obsługi płatności przez internet, pobierana przez operatora płatności. O wysokości prowizji Kupujący zostanie poinformowany w trakcie realizacji transakcji.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online oraz  zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

Kasy biletowe

Zapraszamy do naszych kas biletowych:

Kasa główna przy placu Teatralnym 3

• w poniedziałki kasa nieczynna
• czynna od wtorku do soboty w godzinach 11:00–14:30 oraz 15:00–19:00 lub do rozpoczęcia przedstawienia
• w niedzielę czynna w godzinach 16:00–19:00 lub na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia, o ile przedstawienie jest grane wcześniej

Kasa przy ulicy Wierzbowej 3

 • • czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem

Rezerwacja biletów

Zapraszamy do telefonicznej rezerwacji biletów pod numerami:

22 69 20 604, 22 69 20 664

 • • od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00
 • • w sobotę w godzinach 11:00–19:00
 • • w niedzielę w godzinach 16:00–19:00

Warunkiem dokonania rezerwacji jest ustalenie terminu wykupienia zarezerwowanych biletów. Rezerwacje niewykupione w określonym terminie są anulowane, a zarezerwowane bilety zostają skierowane do ponownej sprzedaży. W dniu spektaklu nie prowadzimy rezerwacji biletów. Możliwy jest wtedy zakup biletów w kasie lub zakup biletów online.

Trzy rodzaje rezerwacji biletów:

• rezerwacja indywidualna: od 1 do 10 miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 dni przed spektaklem, za wyjątkiem organizowanych przez Teatr akcji specjalnych
• rezerwacja grupowa: od 10 miejsc do 59% procent miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 dni przed spektaklem, za wyjątkiem organizowanych przez Teatr akcji specjalnych
• rezerwacja całej widowni: od 60% miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą spektaklu. Obowiązują wówczas wyłącznie bilety pełnopłatne. Nie dotyczy premier i wydarzeń specjalnych.

Rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych za pomocą poczty elektronicznej, systemu sprzedaży online i faksu nie jest możliwa.

Faktury

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy (art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw – Dz.U. poz.1520). W związku z tym, jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za zakupione bilety lub vouchery, konieczne jest poinformowanie o tym kasjera przed dokonaniem zakupu oraz podanie numeru NIP. Jeśli na paragonie widnieje numer NIP, faktura może być wystawiona w terminie do trzech miesięcy od daty zakupu. 

Płatności przelewem

Jeśli zdecydują się Państwo na płatność przelewem, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy o przesłanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl

Na życzenie Kupującego faktury VAT wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego do danej transakcji, za jego okazaniem, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym Teatr wykonał usługę lub otrzymał zapłatę pod warunkiem, że na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Numer konta dla widzów płacących przelewem (nie dotyczy sprzedaży online):  
Bank Gospodarstwa Krajowego
83 1130 1017 0020 1460 3420 0008

W przypadku płatności przelewem należność winna wpłynąć na konto Teatru najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu. W tytule przelewu należy podać dane rezerwującego: imię, nazwisko, nazwę instytucji, numer rezerwacji oraz numer NIP, jeśli nabywca jest osobą prawną. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

Odbiór zarezerwowanych biletów

Po wykup i odbiór zarezerwowanych biletów zapraszamy do kas biletowych najpóźniej na pół godziny przed spektaklem. Bezpośrednio przed rozpoczęciem spektaklu kasjer w pierwszej kolejności zajmuje się realizacją rezerwacji oraz sprzedażą biletów i wejściówek na bieżące Wydarzenie.

Odbiór biletów opłaconych przelewem

Bilety opłacone przelewem można odbierać w kasach Teatru do dnia Wydarzenia, jednak odbiór biletów możliwy jest najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia wyłącznie po okazaniu numeru rezerwacji lub zamówienia.

Zwrot biletów zakupionych w kasach Teatru, online lub opłaconych przelewem

 • Zwrot należności za bilety kupione w kasach jest możliwy jedynie za okazaniem dowodu zakupu oraz zakupionego biletu. Zwrot należności za bilety opłacone przelewem, dokonywany jest wyłącznie w tej samej formie (nie dotyczy biletów kupionych online).

  • • zwrot biletów indywidualnych – najpóźniej na dwa 2 dni przed spektaklem
  • • zwrot biletów grupowych  (10 i więcej) kupionych na jeden spektakl możliwy jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed spektaklem
  • • zwrot biletów zakupionych online oraz zwrot biletów w ramach zakupu całej widowni (60% miejsc i więcej) nie jest możliwy

W przypadku biletów opłaconych przelewem z opcją ich odbioru w kasie, zwrot jest możliwy wyłącznie po uprzednim wysłaniu maila na adres: pomoc_bilety@narodowy.pl

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom (do 26 roku życia), nauczycielom, osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom oraz osobie ze szczególnymi potrzebami, która może zająć miejsce numerowane na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilety grupowe

Rezerwacja grupowa obejmuje co najmniej 10 miejsc na jeden spektakl w tym samym terminie. Organizatorowi tej grupy przysługuje bilet w cenie 15 zł na każdą 10-osobową grupę.

Bilety na wolne miejsca (wejściówki)

 • Wejściówki są dostępne w kasach Teatru na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Na spektakle odbywające się na scenie przy Wierzbowej oraz na scenie Studio jedna osoba może kupić maksymalnie dwie wejściówki.
 • Studentom państwowych szkół artystycznych przysługują specjalne wejściówki w cenie 15 zł na wszystkie spektakle Teatru Narodowego. Przy zakupie należy okazać dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.
 • Pierwszeństwo w zakupie wejściówek przysługuje: pracownikom Teatru Narodowego, pracownikom innych teatrów, członkom ZASP, osobie ze szczególnymi potrzebami, która nie może zająć miejsca numerowanego na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.

Teatr nie prowadzi rezerwacji wejściówek, za wyjątkiem rezerwacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, które nie mogą zająć miejsca numerowanego na widowni oraz dla ich opiekunów.

Zaproszenia

Widzowie, którzy otrzymali zaproszenia do Teatru proszeni są o ich odbiór najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Zaproszenia, które nie zostały odebrane w ustalonym wyżej terminie, są automatycznie anulowane, a bilety objęte zaproszeniem skierowane do sprzedaży.

Na prośbę Widza, zakupione bilety na Wydarzenie mogą być przepisane na druk zaproszenia w Dziale Promocji i Organizacji Widowni, od wtorku do piątku w godzinach 11:00–14:30 oraz 15:00–16:00. Zakupione bilety pozostają w ewidencji rozliczeniowej Działu Promocji i Organizacji Widowni.

Na druku zaproszenia umieszczony jest tytuł Wydarzenia, data Wydarzenia, godzina rozpoczęcia Wydarzenia oraz rząd i miejsce.

Vouchery

Voucher to indywidualny bilet otwarty na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Narodowego pod warunkiem dostępności miejsc. Podlega jednorazowej wymianie na bilet z miejscem w każdej strefie cenowej na dowolny spektakl z repertuaru Teatru, o ile sprzedaż biletów jest w gestii Teatru Narodowego. Zakupu oraz wymiany voucherów można dokonać w kasach Teatru lub w systemie sprzedaży online za pośrednictwem strony bilety.narodowy.pl →. Do ceny voucherów sprzedawanych online doliczana jest prowizja. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet, nie uprawnia do obejrzenia spektaklu i zajęcia miejsca na widowni.

Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w kasie Teatru jest możliwa najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w systemie sprzedaży online jest natomiast możliwa najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej www.narodowy.pl.

Termin ważności vouchera wynosi 6 miesięcy i jest nadrukowany na blankiecie vouchera. Vouchery są sprzedawane z uwzględnieniem dwóch półrocznych terminów ważności:
- termin ważności obowiązujący od 1 stycznia do 30 czerwca
- termin ważności obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia
Voucher można kupić w dowolnym dniu, decydując się na jedną z dwóch powyższych opcji.

Vouchery nie podlegają rezerwacji. Teatr nie prowadzi wysyłki voucherów i nie ponosi odpowiedzialności za vouchery uszkodzone, zgubione lub udostępnione innej osobie przez Kupującego. W przypadku zagubienia vouchera Teatr nie wystawia duplikatu.
Cena vouchera wynosi 150 zł. Jeśli cena biletu na spektakl jest niższa niż wartość vouchera, Teatr nie zwraca różnicy. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie na gotówkę, na inne Wydarzenia ani zwrotom.

Teatr dla seniorów | Teatr dla studentów

Seniorzy (emeryci, renciści oraz osoby, które ukończyły 65 lat) oraz studenci (do 26 roku życia) mogą kupować bilety w cenach promocyjnych na wybrane przedstawienia z naszego comiesięcznego repertuaru.
Informacje o spektaklach objętych promocją w danym miesiącu są ogłaszane na stronie internetowej Teatru www.narodowy.pl, można je znaleźć także na drukach udostępnianych przed kasą główną przy Placu Teatralnym 3.  
Aby skorzystać z promocji, wystarczy przy rezerwacji powołać się na hasło – odpowiednio: TEATR DLA SENIORÓW lub TEATR DLA STUDENTÓW, a przy wejściu na widownię przedstawić bileterom dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument przysługują 2 bilety w cenach promocyjnych. Bilety są dostępne w sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez rezerwację telefoniczną (nie są dostępne w systemie sprzedaży online).

Teatr bez barier

System dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu

Sala Bogusławskiego wyposażona jest w system elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie. Umożliwiają one osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu indywidualny odsłuch akcji scenicznej. Słuchawki do indywidualnego odsłuchu można wypożyczyć u pracowników Obsługi Widowni.
Instalacja systemu możliwa była dzięki dofinansowaniu z funduszu PFRON.
Przedstawienia w sali Bogusławskiego objęte indywidualnym odsłuchem akcji scenicznej: Dziady / Iwona, księżniczka Burgunda / Kordian / Królowa Śniegu / Letnicy / Ślub / Tartuffe / Zemsta nietoperza
W przypadku Opowieści zimowej oraz Udręki życia systemem dla niedosłyszących objęte są rzędy od czwartego do ostatniego.

Miejsca dla widzów ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu oraz dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Widzów ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu zapraszamy na przedstawienia w sali Bogusławskiego, na scenie przy Wierzbowej oraz na scenie Studio, jednocześnie uprzejmie prosimy o poinformowanie o Państwa potrzebach w momencie zakupu biletów lub w czasie ich telefonicznej rezerwacji pod numerami telefonów: 22 69 20 604, 22 69 20 664 lub na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl. Pozwoli nam to zadbać o odpowiednią organizację Państwa odwiedzin.
Bilety dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ich opiekunów są dostępne w sprzedaży bezpośredniej oraz za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Ze względu na układ widowni na poszczególnych spektaklach liczba miejsc dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich jest określona.
Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, który nie może zająć miejsca numerowanego na widowni i jego opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów w cenie wejściówki. Bilety w cenie wejściówki można rezerwować telefonicznie, natomiast w sprzedaży bezpośredniej są dostępne wyłącznie w dniu spektaklu na godzinę przed jego rozpoczęciem.
Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, który może zająć miejsce numerowane na widowni i jego opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych. 

Uwaga: Spektakle rozpoczynają się punktualnie. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Zasada ta dotyczy również widzów spóźnionych na kolejny akt przedstawienia, czyli wejścia na widownię po przerwie.

 

Pełny tekst Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów w Teatrze Narodowym w Warszawie – obowiązuje od 27 listopada 2019

Pełny tekst Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online – obowiązuje od 27 listopada 2019

Przykładowy formularz zamówienia biletów grupowych

Przykładowy formularz zamówienia biletów z dofinansowaniem

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj