Zespół

Dyrekcja

Krzysztof Torończyk  dyrektor
Jan Englert dyrektor artystyczny 
Zbigniew Kośka zastępca dyrektora ds. technicznych
Jadwiga Wieczorek główna księgowa

Tomasz Kubikowski kierownik literacki

Samodzielne stanowiska

Elżbieta Piwowarczyk główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Anna Piechocka radca prawny
Halina Jezierska specjalista, inspektor BHP

Sekretariat dyrekcji

Ewa Lisiecka sekretarka

Dział spraw osobowych

Renata Jarząbek kierownik
Lidia Klusek główny specjalista
ds. osobowych

kancelaria i archiwum zakładowe
Piotr Bussold specjalista ds. kancelarii
Małgorzata Jankowska specjalista
ds. kancelarii i archiwum zakładowego

Pion finansowo-księgowy

Anna Hanc zastępca głównego księgowego ds. planowania i finansów
Maria Kurowska
zastępca głównego księgowego ds. księgowości

dział księgowości
Krystyna Borkowska główny specjalista ds. środków trwałych i środków inscenizacji
Angelika Jadacka starsza księgowa
ds. księgowości materiałowej
Katarzyna Jabłońska specjalista ds. księgowości materiałowej
Barbara Roszcinalska główny specjalista ds. księgowości finansowej

dział planowania i finansów
Iwona Kotwica główny specjalista
ds. rozliczeń finansowych
Małgorzata Nowecka główny specjalista
ds. płac
Małgorzata Rożek główny specjalista
ds. płac

Zespół ds. komunikacji i marketingu

Małgorzata Szum główny specjalista ds. komunikacji
Monika Mokrzycka-Pokora główny specjalista ds. komunikacji i marketingu
Zbigniew Lisiecki 
specjalista ds. komunikacji i marketingu

Dział literacki

Paweł Płoski kierownik
Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek specjalista ds. wydawnictw informacyjnych i upowszechniania kultury teatralnej
urlop wychowawczy
Marcin Rochowski specjalista ds. biblioteki i wydawnictw
Dorota Semenowicz specjalista ds. wydawnictw
urlop macierzyński
Ksenia Lebiedzińska specjalista ds. wydawnictw
Michał Smolis specjalista ds. archiwum artystycznego

Dział organizacji pracy artystycznej

Beata Polkowska kierownik, główny specjalista ds. praw autorskich
Ewelina Czarnocka główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej

Dział impresariatu

Adriana Lewandowska kierownik
Ewa Kwiecień zastępca kierownika

Dział promocji i organizacji widowni

Anna Pękala kierownik
Edyta Gościniewicz zastępca kierownika
Hanna Zoll zastępca kierownika
ds. promocji

zespół ds. promocji i marketingu
Bogusława Chybińska główny specjalista ds. promocji
Hanna Szustak specjalista ds. marketingu

zespół ds. organizacji widowni
Olga Basaj specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Alicja Grela-Salman specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Edyta Kilimon specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Sonia Kulisiewicz specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów
Wiesława Zawadzka specjalista ds. rezerwacji i sprzedaży biletów

Dział administracji

Andrzej Wąsik kierownik
Bogusław Kołodziejczyk zastępca kierownika
Tomasz Kruczkowski główny specjalista ds. teleinformatyki, administrator bezpieczeństwa informacji, administrator systemu teleinformatycznego

zespół ds. konserwacji i remontów
Ryszard Sadowski specjalista
ds. konserwacji i remontów
Zbigniew Romańczuk konserwator
Robert Winiarski konserwator
Tomasz Rosa pracownik gospodarczy

zespół ds. administracji
Bożena Lewandowska specjalista
ds. administracji
Renata Konik specjalista
ds. administracji
Beata Barbarska
operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Mariola Białobrzeg operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Barbara Godlewska operator maszyn
i urządzeń pralniczych
Anna Kukulska pracownik gospodarczy, starsza porządkowa
Monika Ciecierska recepcjonistka
Jadwiga Gołębiewska recepcjonistka
Marianna Gołębiewska recepcjonistka
Wojciech Kupczyk recepcjonista
Stefan Piekarski recepcjonista
Marianna Smolarek recepcjonistka
Andrzej Wasilewski recepcjonista
Andrzej Wielądek recepcjonista
Bogdan Wojdak recepcjonista

zespół ds. konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Edward Kusy główny specjalista ds. zabezpieczenia instalacji i urządzeń sanitarnych
Dariusz Rędaszka starszy mistrz w zespole konserwacji instalacji urządzeń sanitarnych
Stanisław Kolenko monter urządzeń i instalacji sanitarnych
Stanisław Zienkowicz monter-konserwator instalacji i urządzeń sanitarnych

zespół ds. zabezpieczenia elektrycznego
i automatyki
Krzysztof Wielądek główny specjalista
ds. zabezpieczenia elektrycznego
Daniel Szustak starszy mistrz zespołu zabezpieczenia elektrycznego i automatyki
Sławomir Rybak mistrz zespołu elektryków 
Tadeusz Migda starszy monter elektryk
Roman Duda monter elektryk


Pion techniczny

Wojciech Wągrodzki główny specjalista
ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
Marta Poluszczyk główny specjalista ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych, pełnomocnik dyrektora ds. kontroli zarządczej
Piotr Ruszkowski główny specjalista-inspektor służby prewencji przeciwpożarowej
Tomasz Jończyk specjalista ds. obsługi technicznej

Dział zaopatrzenia

Krzysztof Krupa kierownik
Hanna Gdak zastępca kierownika
Wojciech Kisiołek kierownik magazynu
Ewa Krejner magazynier
Iwona Malinowska specjalista ds. zaopatrzenia

kierowcy
Marek Gdak kierowca
Jacek Mainhart kierowca
Leszek Olko kierowca


Zespół obsługi scenicznej

Leszek Orzechowski główny specjalista ds. obsługi scenicznej

charakteryzatorzy
Joanna Konarska starszy mistrz w zespole charakteryzatorów
Katarzyna Roguska charakteryzatorka
Dorota Tomaszewska-Sybilska charakteryzatorka
Eleonora Wojtulewicz charakteryzatorka perukarka
Beata Mrozek charakteryzatorka perukarka

garderobiane
Agnieszka Piesio starszy mistrz
w zespole garderobianych
Jolanta Bisek garderobiana
Małgorzata Haduch-Musoelianc garderobiana
Elżbieta Kałamańska garderobiana
Katarzyna Kłosowska garderobiana
Agata Pawłowicz garderobiana
Aneta Rokicka garderobiana
Ewa Sasin garderobiana

rekwizytorzy
Jacek Czuba starszy mistrz zespołu rekwizytorów
Marcin Komorski mistrz zespołu rekwizytorów
Wiesław Korneluk mistrz zespołu rekwizytorów
Tomasz Zawadzki mistrz zespołu rekwizytorów 
Maciej Łukaszek rekwizytor
Dariusz Osiadacz rekwizytor
Leszek Paluch rekwizytor

montażyści i tapicerzy sceny
Robert Koseski starszy mistrz zespołu montażystów
Wojciech Wawer starszy mistrz zespołu montażystów
Jacek Wiśniewski starszy mistrz zespołu montażystów
Sławomir Łoszewski starszy mistrz zespołu tapicerów sceny
Zbigniew Olędzki mistrz
– montażysta
Piotr Żarnowiecki mistrz
– montażysta 
Marek Burzyński tapicer
Paweł Bałda montażysta
Tomasz Dąbrowski montażysta
Adrian Gaworski montażysta
Michał Gdak montażysta
Wiesław Grajda montażysta
Waldemar Kowalski montażysta 
Wojciech Mantewka montażysta
Piotr Martyniak montażysta
Krzysztof Nowicki montażysta
Bartłomiej Szymański montażysta
Zbigniew Tyliński
montażysta  

pomoce sceniczne
Krystyna Grysińska pomoc sceniczna
Barbara Kamionek pomoc sceniczna
Kinga Wiśniewska pomoc sceniczna

Zespół oświetlenia scenicznego

Zbigniew Szulim główny specjalista ds. oświetlenia scenicznego

realizatorzy światła
Bartłomiej Kaczalski starszy mistrz realizator światła
Łukasz Obuch-Woszczatyński starszy mistrz realizator światła
Dariusz Wieczorek starszy mistrz realizator światła
Bartosz Bil realizator światła
Kacper Bobylak realizator światła
Janusz Brodacki realizator światła
Adam Jakubowski realizator światła
Krzysztof Łukasz Stefan realizator światła 
Kamil Wielądek realizator światła

Zespół obsługi i konserwacji mechaniki scenicznej

Wojciech Hulewicz główny specjalista
ds. obsługi urządzeń scenicznych

operatorzy
Sławomir Rudaś starszy mistrz operator urządzeń scenicznych
Michał Kołtun operator urządzeń scenicznych

mechanicy
Leszek Przybyliński starszy mistrz mechanik
Marek Stępniewski starszy mistrz mechanik
Sławomir Śmigielski starszy mistrz mechanik
Włodzimierz Zbroja monter mechanik urządzeń scenicznych

Zespół nagłośnienia scenicznego

Mariusz Maszewski główny specjalista ds. nagłośnienia scenicznego

realizatorzy dźwięku
Maciej Rybicki starszy mistrz realizator dźwięku
Marek Wojtulanis starszy mistrz realizator dźwięku
Rafał Barański realizator dźwięku
Piotr Gos realizator dźwięku
Marcin Kotwa realizator dźwięku

realizatorzy video i filmu
Mariusz Chałubek realizator video i filmu
Marek Szymański realizator video i filmu / realizator dźwięku
Paweł Woźniak realizator video i filmu

Zespół pracowni dekoracji

Julia Cieślak główny specjalista, kierownik zespołu pracowni dekoracji

pracownia mechaniczno-ślusarska
Edmund Kwiatkowski kierownik pracowni
Zbigniew Ballner specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz-spawacz
Andrzej Gajewski mistrz spawacz
Dawid Kosiorek specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz
Andrzej Niewiadomski mistrz ślusarz
Ryszard Sroka specjalista rzemiosł teatralnych – ślusarz-spawacz

pracownia modelatorsko-malarska
Jarosław Wyszyński kierownik pracowni
Marek Laudański starszy mistrz modelator
Małgorzata Bobylak specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Kazimierz Kubacz specjalista rzemiosł teatralnych – malarz
Kinga Nowicka specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Agnieszka Sapińska specjalista rzemiosł teatralnych – modelator
Iwona Śliwonik specjalista rzemiosł teatralnych – malarz

pracownia stolarska
Grzegorz Jończyk kierownik pracowni
Ryszard Caryk mistrz stolarz
Piotr Piwowarski specjalista rzemiosł teatralnych – stolarz
Mariusz Fluks rzemieślnik teatralny
– stolarz
Krzysztof Madejak rzemieślnik teatralny
– stolarz

pracownia tapicerska
Sylwester Bożym kierownik zespołu
Marcin Sobczyk rzemieślnik teatralny – tapicer

Zespół pracowni kostiumów

Anita Trzaskowska kierownik techniczny

szewc teatralny
Adam Bogusz specjalista rzemiosł teatralnych – szewc

pracownia kostiumów damskich
Anna Urbańska kierownik pracowni
Joanna Grzelak zastępca kierownika pracowni, krojczy
Edyta Gadawska rzemieślnik teatralny
– krawcowa
Katarzyna Jacyniewicz rzemieślnik teatralny  krawcowa
Mariola Kosim rzemieślnik teatralny
– krawcowa
Jolanta Łukaszek rzemieślnik teatralny
– krawcowa

pracownia kostiumów męskich
Kazimierz Puchalski kierownik pracowni
Mirosław Wroński zastępca kierownika pracowni, krojczy
Katarzyna Czerwińska starszy rzemieślnik teatralny – krawcowa
Elżbieta Osiadacz starszy rzemieślnik teatralny – krawcowa
Sławomir Sęk specjalista rzemiosł teatralnych – krawiec
Grzegorz Tracz starszy rzemieślnik teatralny – krawiec

magazyn kostiumów, mebli i rekwizytów
Urszula Janek magazynier

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj